Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Systemy do zdalnej obserwacji obiektów | Strona główna


Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów

Projekt SPEKTROP w latach 2012-2014 przechodził nową fazę wdrażania. Celem poprawnej interpretacji danych przeprowadzono kalibrację spektrometru w kwietniu 2014 w Max Planck Institute for the Solar System Research w Getyndze na specjalnym, przeznaczonym tym celom stanowisku (zdjęcia poniżej). Spektrometr został umieszczony w specjalnej komorze na obracającej się ławie optycznej, gdzie był oświetlany ze źródeł wzorcowych.

testy SPEKTROP testy SPEKTROP testy SPEKTROP
System wykorzystany do kalibracji spektrometru. Widok ogólny z monochromatorami i systemem optycznym wprowadzenia wiązki do wnętrza komory (zdjęcie środkowe). Położenie sfery integracyjnej w komorze (zdjęcie po prawej). Spektrometr zamocowany wewnątrz komory na stole obrotowym (zdjęcie po lewej).

Po przeprowadzonej kalibracji instrumentu, wykonano kolejne testy lotne. Były one przeprowadzane na samolotach CESSNA oraz Vulcan firmy OPEGIEKA , które były wyposażone w systemy stabilizacyjno-antywibracyjne przeznaczone do kamer fotogrametrycznych.

Vulcan1
        Samolot Vulcan firmy OPEGIEKA
Vulcan2
Zmontowany system w łożu fotogrametrycznym samolotu Vulcan


Nowy Dwor MazowieckiNa zdjęciu po prawej stronie przedstawiony jest przykładowy fragment zobrazowania uzyskanego z wysokości 1500 m z samolotu Vulcan firmy OPEGIEKA, wyposażonego w łoże do kamer fotogrametrycznych INTERGRAPH. Przedmiotem zobrazowania były okolice Nowego Dworu Mazowieckiego. Jako miejsce startu samolotu wykorzystano lotnisko Modlin.

Klasyfikacja hiperspektralna poligonów badawczych.
Z wykonanych zdjęć wyselekcjonowano fragmenty o możliwie najmniejszych zniekształceniach geometrycznych. Fragmenty te zostały poddane klasyfikacji, których przykład przedstawiono poniżej:

photo1 photo2

Powyżej fragment zdjęcia wykonanego przez system SPEKTROP (po lewej) i wynik klasyfikacji (po prawej). Ciemnym zielonym oznaczono drzewa, jasnym zielonym - trawę, turkusowym - sztuczną trawę, czerwonym – tartan, fioletowym – dachy budynków, czarnym – tarta na bieżni, szarym – nawierzchnie sztuczne.


Opracowanie dokumentacji nowej wersji spektrometru obrazującego
Zebrane doświadczenia z testów oraz postęp technologiczny wymusił nowy projekt spektrometru obrazującego, który ma być przeznaczony do komercjalizacji. Szczególnie szybkie zmiany w matrycach detektorów i pozostałej elektronice spowodowały ,że chcąc mieć produkt rynkowy musimy podążać za zmianami technologicznymi , tym bardziej ,że projekt był z przełomu 2009/ 2010 roku. W nowym projekcie starano się zachować ,te elementy i zespoły które nie poddały się starzeniu technologicznemu i które sprawdziły się w działaniu w obecnym prototypie. Ponadto ,wszelka funkcjonalność przetestowaną w prototypie zachowano , jak i oprogramowanie sterujące i przetwarzające dane.


Modyfikacje systemu:
Podstawowe parametry uzyskanego systemu:

Masa:poniżej 3 kg
Wymiary:(244x160x135) mm – bez obiektywu
(244x160x227) mm z obiektywem
Ogniskowa teleskopu:30 mm
Pole widzenia:22 deg
Apertura numeryczna:0.18
Zakres spektralny:400 - 1000 nm

Na potrzeby nowej konstrukcji opracowano w CBK system stabilizacyjno-antywibracyjny, którego zdjęcie prezentowane jest poniżej:

prototyp
Prototyp systemu stabilizacji i tłumienia drgań


Projekt zakończył się 30 maja 2014 roku. Prace nad rozwojem spektrometru hiperspektralnego są kontynuowane w ramach prac własnych CBK PAN.uaktualniono 26 sierpnia 2014