Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Systemy do zdalnej obserwacji obiektów | Archiwum


W 2012 roku projekt SPEKTROP wszedł w nową fazę wdrażania. Po pomyślnych testach w warunkach laboratoryjnych przystąpiono do programu testów lotnych wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Testy lotne przeprowadzane są na małym samolocie ITWL SONEX. W pierwszym etapie wykonano konstrukcje do montażu na pokładzie samolotu. Dokonano testów systemu antywibracyjnego i po testach wprowadzono niezbędne zmiany celem poprawy parametrów systemu. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi instalowania nowych konstrukcji na pokładzie samolotu przeprowadzono testy elektryczne wzajemnych zakłóceń systemów elektronicznych spektrometru z systemami pokładu samolotu. Nie zanotowano wzajemnej interferencji tych systemów i wpływu na poprawne ich działanie.

testy SPEKTROP testy SPEKTROP testy SPEKTROP
Testy systemu Spektrop2 na samolocie

W sezonie jesiennym 2013 zakończono już testy lotne i wprowadzono niezbędne poprawki do konstrukcji. Surowe nie obrobione zobrazowania przedstawione są na zdjęciach poniżej. Wymagana jest lepsza stabilizacja samolotu. Ponowne pomiary z innym samolotem o lepszej stabilizacji planowane sa na kwiecień i maj 2014.

scan1 testy SPEKTROP


Parametry systemu:

  • Detektor z 16-toma wyjściami CCD180-512-SFT firmy Sarnoff
  • Ogniskowa teleskopu f=115 mm
  • Pole widzenia FOV = 4,5 deg. ( możliwy FOV =15 deg.)
  • 100 klatek na sekundę (praca z taktem 2,5MHz)
  • Zakres spektralny:400 - 1000 nm
  • Rozdzielczość spektralna: 2 nm
  • Rozdzielczość przestrzenna 1,3 cm z 100 m pułapu
  • Swath dla 100m wysokości 7,8 m

Celem pierwszego projektu było opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających stworzenie rodziny systemów spektralno-obrazujących, które dzięki modularnej budowie mogą pracować w szerokim zakresie spektralnym od 0,35µm do 20µm dysponującym przy tym systemem stabilizującym głowicę pomiarową.

Istotą teledetekcyjnych programów badawczo-rozwojowych jest budowa sensorów o odpowiednich parametrach oraz opracowanie metod interpretacji wyników, gwarantujących wymaganą dokładność, szybkość i niski koszt usługi. Jednym z rozwiązań preferowanych ostatnio na świecie jest umieszczanie lekkich systemów pomiarowych na bezzałogowych obiektach latających. Założeniem dla takiej konstrukcji są niskie koszty eksploatacyjne, możliwość precyzyjnego sterowania oraz stabilny lot poniżej pułapu chmur pozwalający na rejestrację pełnego zakresu widma promieniowania podczerwonego, które w obserwacjach zdalnych z większych wysokości jest silnie pochłaniane w atmosferze.

Mając na uwadze drugi wdrożeniowy etap naszych działań, który w przyszłości powinien przynieść wymierne korzyści finansowe producentowi tych systemów, bądź ich modułów, chcieliśmy stworzyć przyrząd/system możliwie o szerokim zakresie zastosowań i o możliwie szerokim kręgu odbiorców.

W założeniu są to moduły przeznaczone do zastosowań satelitarnych lub militarnych. Implementacja wymienionych cech w module wymaga stosowania bardzo nowoczesnej bazy elementowej - głównie modułów typu macierze CCD/CMOS, moduły ASIC i FPGA, jak tez rozwoju własnej bazy technologicznej umożliwiającej wykonanie zaawansowanych technicznie konstrukcji mechaniczno-optycznych. Powyższe podejście powinno umożliwić wejście na rynek światowy ze specjalizowanymi konstrukcjami o wysokim poziomie technologicznym. Baza technologiczna rozwinięta w etapie wdrożeniowym na potrzeby tych systemów, umożliwi wykorzystanie jej dla znacznie szerszej gamy konstrukcji optoelektronicznych.


testy SPEKTROP
Testy systemu na samolocie

30 czerwca 2011 odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji"

PROGRAM:

10:45-10:50 Powitanie dr inż. M.Rataj
10:50-11:25 Prezentacja - Cele i rezultaty projektu dr inż. M.Rataj
11:25-11:45 Prezentacja - System stabilizacji i tłumienia drgań dr inż. J.Grygorczuk
11:45-12:00 Przerwa kawowa  
12:00-12:20 Prezentacja - Moduły elektroniczne systemu obrazująco-spektralnego dr inż. P.Orleański
12:20-12:40 Prezentacja - Moduły optyczne systemu obrazująco-spektralnego dr inż. M.Rataj
12:40-13:00 Podsumowanie, dyskusja  
13:00-14:00 Lunch  


SPEKTROP laureatem wyróżnienia JAKOŚĆ ROKU 2010 jakosc roku 2010

Już po raz piąty Kapituła największego w Polsce konkursu promującego jakość wybrała laureatów godnych tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010. 10 marca 2011 dyplomy i statuetki odebrali przedstawiciele blisko 170 przedsiębiorstw i instytutów badawczych z całej Polski. Wśród nich m.in. wyróżnienie przyznano CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII za projekt SPEKTROP.
odbior nagrody

Konkurs JAKOŚĆ ROKU powstał 5 lat temu. Pomysłodawcą i organizatorem jest katowicka Agencja Kreatywna Public PR, wydawca Biznes Raportu, ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz dodatku Economy Life w Rzeczpospolitej. Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarsza instytucja państwowa zajmująca się w naszym kraju kwestiami związanymi z jakością.

Konkurs skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy bezpieczeństwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa.


18 listopada 2010 w CBK odbyło się seminarium sprawozdawcze po 18 miesiącach realizacji projektu.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie M.Rataj
  Grupa GT1  
2. Teleskop TMA Ł.Płatos
3. Układ Ofnerra P.Wawer
4. System do testów M.Tokarz
  Dyskusja  
  Przerwa  
  Grupa GT2  
5. Matryce detektorów P.Sitek
6. System przetwarzania, sterowania i zbierania danych M.Stolarski
7. Kompresja i przetwarzanie danych K.Skup
  Dyskusja  
  Przerwa  
  Grupa GT3  
8. Wprowadzenie J.Grygorczuk
9. System stabilizacji G.Juchnikowski
10. Konstrukcja sytemu do stabilizacji i antywstrząsowa M.Sobolewski
  Dyskusja  
11. Podsumowanie M.Rataj


W październikowym wydaniu miesięcznika Biznes Raport ukazał się artykuł Techologia o przenikliwym spojrzeniu przedstawiający projekt SPEKTROP. Autor artykułu podkreśla, że Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowuje system, który umożliwi zbieranie nowych rodzajów informacji, w większej ilości i o lepszej jakości. Jednocześnie system ten zapewni niski koszt uzyskania takiej informacji, co w połączeniu z jego mobilnością i odpornością na czynniki środowiskowe umożliwi zastosowanie go na skalę masową - czy to w pojazdach naziemnych, urządzeniach przenośnych, samolotach konwencjonalnych lub też bezzałogowych satelitach.


W dniach 16-17 czerwca w Bydgoszczy miała miejsce Wystawa Innowacji WIPRO 2010. Jej celem była prezentacja najciekawszych prac rozwojowych i wyników badań naukowych, mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz przykładów wdrożeń i współpracy między nauką a gospodarką. W tym roku wystawcami były najważniejsze zespoły badawcze jednostek naukowych o profilu technicznym, przyrodniczym i medycznym, z całego kraju. Na stoisku zorganizowanym przez CBK przedstawiono m.in. projekt SPEKTROP, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.


Dnia 18 stycznia 2010 w sali seminaryjnej na I- piętrze w godzinach 10:00 14:00 w budynku CBK PAN ul. Bartycka 18a odbyło się seminarium sprawozdawcze po III kwartale realizacji projektu.


Dnia 7 października 2009 w CBK odbyło się seminarium sprawozdawcze po I półroczu realizacji projektu.

PROGRAM:

1. Przywitanie i wstępne informacje 10:00 - 10:05
2. Ukonstytuowanie się Rady Programowej Projektu (RPP), wybór przewodniczącego i sekretarza Rady 10:05 - 10:30
3. Wstęp z krótkim opisem projektu i jego założeń - dr.inż. Mirosław Rataj 10:30 - 10:45
4. Raporty z grup tematycznych referują kierownicy grup tematycznych 10:45 - 11:30
5. Przerwa 11:30 - 11:40
6. Odczytanie uwag i recenzji 11:40 - 12:40
7. Dyskusja 12:40 - 13:00
     
  Zakończenie części otwartej  
     
8. Obiad 13:00 - 13:30
9. Dyskusja nad wnioskami i uwagami dla projektu w gronie RPP z udziałem kierowników grup tematycznych 13:30 - 14:00
10. Zakończenie 14:00uaktualniono 26 sierpnia 2014