Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Systemy do zdalnej obserwacji obiektów | Nowości


Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne modułów:

 • szybkie przetwarzanie dużej ilości danych rejestrowanych w wielu kanałach spektralnych w detektorach CCD,
 • automatyka przyrządu zapewniająca wymaganą kompresję danych oraz pracę bez bezpośredniego nadzoru operatora,
 • wyposażenie urządzenia w inteligentny system wstępnej interpretacji obrazów i widm, umożliwiający śledzenie oraz spektralną identyfikacje obiektu w czasie prawie rzeczywistym,
 • lekkie i przenośne systemy, odporne na czynniki środowiskowe, niezawodne, mogące pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, montowane na poruszających się platformach i służące zarówno potrzebom cywilnym (np. w monitoringu środowiska, podczas katastrof naturalnych i sytuacji kryzysowych), jak i wojskowym (obserwacja pola walki lub akcje wywiadowcze)

Możliwe obszary zastosowań:

 • meteorologia,
 • oceanografia,
 • geologia,
 • glacjologia,
 • topografi i geodezja,
 • rolnictwo,
 • ochrona środowiska,
 • ostrzeganie i monitorowanie katastrof meteorologicznych, ekologicznych, w tym oszacowanie stopnia i rodzaju skażenia terenu.uaktualniono 28 grudnia 2009