Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Systemy do zdalnej obserwacji obiektów | Z ostatniej chwili


Projekt SPEKTROP wszedł w nową fazę wdrażania. Po pomyślnych testach w warunkach laboratoryjnych przystąpiono do programu testów lotnych wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Testy lotne przeprowadzane będą na małym samolocie ITWL SONEX. W pierwszym etapie wykonano konstrukcje do montażu na pokładzie samolotu. Dokonano testów systemu antywibracyjnego i po testach wprowadzono niezbędne zmiany celem poprawy parametrów systemu. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi instalowania nowych konstrukcji na pokładzie samolotu przeprowadzono testy elektryczne wzajemnych zakłóceń systemów elektronicznych spektrometru z systemami pokładu samolotu. Nie zanotowano wzajemnej interferencji tych systemów i wpływu na poprawne ich działanie.

testy SPEKTROP testy SPEKTROP testy SPEKTROP
Testy systemu Spektrop2 na samolocie

W sezonie jesiennym 2013 zakończono już testy lotne i wprowadzono niezbędne poprawki do konstrukcji. Surowe nie obrobione zobrazowania przedstawione są na zdjęciach poniżej. Wymagana jest lepsza stabilizacja samolotu. Ponowne pomiary z innym samolotem o lepszej stabilizacji planowane sa na kwiecień i maj 2014.

scan1 testy SPEKTROP

Parametry systemu:

  • Detektor z 16-toma wyjściami CCD180-512-SFT firmy Sarnoff
  • Ogniskowa teleskopu f=115 mm
  • Pole widzenia FOV = 4,5 deg. ( możliwy FOV =15 deg.)
  • 100 klatek na sekundę (praca z taktem 2,5MHz)
  • Zakres spektralny:400 - 1000 nm
  • Rozdzielczość spektralna: 2 nm
  • Rozdzielczość przestrzenna 1,3 cm z 100 m pułapu
  • Swath dla 100m wysokości 7,8 m

testy SPEKTROP
System Spektrop2 zamontowany na samolocieuaktualniono 24 stycznia 2014